Diesel partikel filter har til formål at opsamle de giftige gasser i udstødningssystemet, så udledningen minimeres. Den filtrerer partiklerne, hvoraf navnet partikelfilter kommer. Det vil f.eks. ikke være hensigtmæssigt at sende kuldioxid og kvælstof ud i atmosfæren, hvorfor man vedtog og indførte, at alle nyere biler skal have et partikelfilter. 

Gennem årene er kravene til fossil bilerne blevet skærpet – især diesel. Det startede med EURO1 norm i 1980’erne, og gradvist er teknologi og miljømæssige krav gået hånd i hånd, og vi i dag ser EURO6 normer som sætter grænseværdierne for hvor meget vores biler må udlede. 

Når disse partikler opfanges og lagres i systemet, bliver gennemstrømningen mindre og mindre med tiden. Selvom bilen har automatisk rensesystem, skal den af og til regenereres (hovedrengøring).

Hvordan kan jeg selv regenerere partikelfilter?

Først og fremmest kan man forsøge at hælde additiv i brændstoftanken, som er egnet til formålet. Er det en bil, som kører for korte ture til dagligt, er det forsøg værd, at tage en god lang køretur (ca 100 km) med minimum 2500 og maksimum 3500 omdrejninger. Hjælper det ikke, skal der tester udstyr på, hvor der findes speciel program til formålet.

Er der stadig problemer med at få helt hul igennem, eller er effekten kun kortvarigt? Så kan det blive nødvendigt at afmontere og få lavet en fysisk rens af partikelfilteret. 

Generelt er det vigtigt at huske vedligeholdelse, inden det er for sent. Brug f.eks. additiv i tanken cirka 1 gang om måneden. Den hjælper med at opløse og forbrænde partiklerne ved lavere temperaturer i udstødningssystemet.

Uanset i hvilken situation du står, er vi hos Multi Car Service klar til at assistere til en fair pris.