En AC kondensor er aircondition systemets køler. Den har til opgave at udnytte den kolde luft fra vores omgivelser og hjælpe aircondition systemet med at forblive kold. Det er selvfølgelig en forudsætning, at der er kølemiddel på anlægget, og vores system er tæt. 

Der er som regel omkring 500 gram kølemiddel af typen R134a (gammel type) eller 1234yf (ny type) i omløb på aircondition systemet. Det er med til at smøre pakninger og holde vores aircondition kompressor kørende. Kompressoren komprimerer kølemiddel og sender videre i systemet, hvor vi opnår den kølige luft.

Hvordan udskifter man en AC kondensor?

I langt de fleste tilfælde skal vi have afmonteret for kofangeren, for at kunne komme ind til kondensoren. Når det er gjort, får vi bedre overblik over rør og forbindelse, som forsigtigt afmonteres. 

Det burde ikke være nødvendigt at afmontere motor køleren, hvis man ved hvad man laver. Skru boltene af som holder sammen på AC køler og motor køler, hvorefter det burde være muligt at få AC kondensoren ud (trækkes op ad).

Når du monterer ny kondensor, husk at udskifte o-ringe hver gang – og gerne smurt, så vi minimerer risikoen for at ødelægge dem. Det vil betyde tryktab i systemet.

Har du brug for assistance, står Multi Car Service til rådighed.